Header widget area left

Кои сме ние

КОИ СМЕ НИЕ:

Аква Нова Пак e създадена през 2014г. занимаваща се с производство, бутилиране и дистрибуция на трапезна вода. Основна цел е предлагането на пазара на вода, пречистена до съвършенство, наистина подходяща за ежедневна консумация. Използваме високоефективна система включваща ултрафилтрация, обратна осмоза и UV стерилизация на водата. По този начин отстраняваме от водата органични съединения, тежки метали, микроелементи, минерални соли, бактерии и вируси. Поради изключително ниското съдържание на минерали трапезната вода на Аква Нова Пак не натоварва организма и в комбинация с Ph 7,5 е подходяща за неограничена употреба от всички възрастови групи, включително бременни жени, кърмачки и малки деца.

Аква Нова Пак разполага със собствена производствена база в гр.Бургас и дистрибуторска мрежа в цялата страна. За съвършено пречистената ни вода сме осигурили напълно автоматизиран производствен процес, който изключва човешка намеса, което осигурява високо ниво на чистота. За да подсигурим напълно чистотата от началото до края ние от Аква Нова Пак сами произвеждаме бутилките, които използваме в нашето производство, като този процес е напълно автоматичен и слага началото на производствената линия.

 

КАЧЕСТВО НА ВОДАТА:

Технологичната схема за производсто на трапезна вода в завода на Нова Пак България ООД включва 14 степенен процес за гарантиране на качеството

 1. Механично пречистване на водата през центробежен филтър: Филтърът за механично пречистване има предназначение да улови във водата механични частици по-големи от 25 микрона
 2. Дехлориране на водата чрез специален филтър с абсорбираща способност: филтърът съдържа специален дребнозърнест въглен от черупки на кокосови орехи с повишена адсорбираща способност. Филтърът с активен въглен има за цел да премахне хлора и органичните замърсители. Хлора е силен окислител и унищожава мембранните елементи на системата за обратна осмоза.
 3. Омекотяване на водата чрез йонообменни смоли: Двуколонната омекотителна инсталация има за цел отнемане на Ca и Mg йони от водата, затлачващи мембранните елементи на система за обратна осмоза. Омекотяването на водата става с йонообменна смола, която се свързва с Ca и Mg йони. Регенерацията на смолата става с натриев хлорид NaCl. Инсталацията е напълно автоматизирана.
 4. Ултрафилтрация на водата: Ултрафилтрационна установка има за цел механично пречистване на водата на ниво 0,02 микрона, което гарантира микробиологичното пречистване на водата.
 5. Обратна осмоза: Система за обратна осмоза деминерализира водата до необходими параметри за бутилиране на трапезна вода. Деминерализирането се извършва чрез подаването на водата с налягане 9-10 bar през мембранните елементи, които отнемат до голяма степен разтворените йони във водата и ги изхвърлят с част от водата в канализацията.
 6. UV стерилизиране на водата: UV стерилизаторите за вода използват енергията на ултравиолетовото излъчване за унищожаването на микробиологични замърсявания.UV стерилизаторите неутрализират всички известни болестотворни микроорганизми с голям резерв на сигурност. Стомашно-чревните вируси, вирусна дезинтерия, холера, коремен тиф, хепатит, коли форми, ешерихия коли, салмонела и много други загиват при доза на облъчване не по-малка от 30 мJ/ см2в областта на спектъра с дължина на вълната 254 nm.
 7. Произвеждане на бутилки на мястото на пълнене: фирма Нова Пак България ООД разполага с машина за производство на бутилки, която слага начало на автоматизираната линия за бутилиране на вода. Това елиминира напълно възможността от замърсяване на бутилката при транспорт, контакт с други предмети и дори докосване от човек.
 8. Пълнене а бутилките
 9. UV стерилизиране на капачките
 10. Затваряне на бутилките
 11. Опаковане
 12. Санитарно-хигиенни мероприятия: За производството на безопасна и качествена трапезна вода се спазват изискванията на Наредба №7/2002г за хигиенните изисквания към предприятия, които произвеждат или търгуват с храни и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни (ДВ, бр.40 от 2002г.).
 13. Качествен контрол, ISO 9001, ISO 22000, HACCP
 14. Независими изследвания за контрол се провежда при външни сертифицирани лаборатории

shema

 • 1. Ултрафилтрация

 • 2. Обратна осмоза

 • 3. UV стерилизация на водата

Архив

Категории

 • Няма категории