Header widget area left

Аква Нова Пак

Производство, бутилиране и дистрибуция на трапезна вода. Основна цел е предлагането на пазара на вода, пречистена до съвършенство, наистина подходяща за ежедневна консумация.
За Контакти

Ултрафилтрация

При преминаването на водата през мембраните се задържат механичните примеси, по големи органични молекули, както и вируси и бактерии, което гарантира микробиологично пречистване на водата.

Обратна осмоза

При преминаването на водните частици през полупропускаща мембрана от разтвор с голяма концентрация (замърсена вода) в разтвор с по-ниска концентрация (чиста вода).

UV стерилизация

Унищожава микробиологични замърсявания и неутрализират всички болестотворни микроорганизми с голям резерв на сигурност.

Who we´ve worked with